Neuroedukacja


Systemowe rozwiązania dla organizacji

ludzie_66

 

Jesteśmy zespołem ekspertów, menedżerów i specjalistów. Mamy wieloletnie praktyczne doświadczenie w zarządzaniu strategicznym organizacjami, zespołami i ludźmi, zarządzaniu sprzedażą oraz negocjacjach, w dziedzinie systemowych rozwiązań HR, optymalizacji procesów, wspieraniu zmian systemowych oraz finan­sowego i prawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa.

 

 

Znamy się na ludziach, potrafimy rozpoznać i rozwijać ich potenc­jał. Zwiększamy efektywność zarządzania i konkurencyjność przed­siębiorstw. Przekształcamy kulturę organizacyjną umożliwiając realne wdrożenie strategii i potrzebnych zmian. Zapewniamy kon­sultacje, badania oraz wsparcie na etapie wdrażania zmian, project management, szkolenia oraz coaching organizacjom i managerom, którzy chcą zwiększyć efektywność swojego działania w jednym lub więcej kluczowych obszarów.

Posiadamy 25 letnie doświadczenie w pracy dla organizacji na rynku polskim i środkowoeuropejskim.


Potrafimy wspierać naszych klientów rozpoczynając od białej kartki i tworząc unikalne rozwiązanie. Posiadamy także sprawdzone produkty i modele pracy z organizacją wypracowane przez minione ćwierć wieku.

Jest n czynników składowych sukcesu inteligentnych organizacji. Istotne są:
 • Strategic
  Factor
 • Culture
  &Human
  Capital
  Factor
 • Sales
  Factor
 • Excellence
  Factor
Pomagamy organizacjom w osiąganiu celów strategicznych dzięki ludziom.

Nasze referencje.